Op deze website staat het wel en wee van het kopen van cannabis in Nederland centraal. Tot diep in de jaren ’60 joeg onze politie fel op hasj en kon de bezitter van één marihuana-sigaret nog één maand cel krijgen. Wij straften. Op deze website laten wij zien hoe dat veranderde. Hoe wij de uitvinders werden van een gedoogbeleid (gedogen van het kopen en verkopen van cannabis) dat sinds een jaar of vijftien zelfs hier en daar in het buitenland  wordt overgenomen.

Nederland is pionier geweest op het gebied van dit liberale beleid. De laatste tien jaar is dit liberale beleid omgekeerd in een repressief beleid. Andere landen halen ons links en rechts in. Spanje is bijvoorbeeld het Nederland van de jaren ’70 op dit moment. Ook in Amerika waar jarenlang de War on Drugs is geweest, zien we dat in steeds meer staten medicinale cannabis geaccepteerd is en gelegaliseerd wordt. Nederland was het gidsland, de liberale voortrekker, maar helaas gaan we naar een situatie toe waarin de verkoop van cannabis gecriminaliseerd wordt. Dit speelt de criminaliteit en de georganiseerde misdaad in de hand.

Bijna 40 jaar voerde Nederland een internationaal omstreden softdrugsbeleid. De wereld sprak schande van onze coffeeshops waar open en bloot cannabis kon worden gekocht. De Verenigde Staten voorop. Maar juist nu steeds meer landen de pluspunten van die liberale aanpak erkennen en zelf tot het grote gedogen overgaan trekt Nederland ten strijde tegen de verkoop van cannabis.

Volgens de politie heeft het gedoogbeleid in Nederland een monster geschapen, een cannabismonster. Jaarlijks zouden we 500.000 kilo Nederwiet exporteren, ter waarde van 2 miljard euro. Maar deze exportcijfers worden bewust aangedikt ontdekte het tv-programma Reporter International. Het gevecht tegen de cannabisindustrie is vooral een propagandaoorlog. Zelfs in de Verenigde Staten snappen ze er helemaal niets meer van. Wat heeft dit allemaal voor consequenties voor het kopen van cannabis in Nederland? Neem op deze website een kijkje in de geschiedenis en het heden van het kopen van cannabis in Nederland.

 

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.